Sınav Soruları ve 3 yılı aşkın Tecrübe

2002 – 2009 YILI SPK LİSANSLAMA SINAVLARI SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

http://www.spk.gov.tr/Sayfa/Index/1/1/5

Tecrübe Sürelerine İlişkin Lisans Görev Tablosu

Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerinde sermaye piyasasında çeşitli unvan ve görevlerde çalışacak personel için çalışma koşulu olarak aranan tecrübe sürelerine ilişkin tablo aşağıda verilmektedir:
UNVAN VE GÖREVLER GEREKLİ LİSANSLAR ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ İLGİLİ MEVZUAT
ARACI KURUMLAR      
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ
     
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olması. (*)
veya
Tecrübe koşulunu sağlayan nitelikte TDUB tarafından düzenlenen eğitim ve bu eğitime ilişkin sınavları başarıyla tamamlamış olması.
Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 3. Madde
ve
17.07.2014 tarihli ve 22/735 ve 05.07.2018 tarih 28/798 sayılı  Kurul İlke Kararları
Konut Değerleme Uzmanı
Konut Değerleme Lisansı
Gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olması.
veya
Tecrübe koşulunu sağlayan nitelikte TDUB tarafından düzenlenen eğitim ve bu eğitime ilişkin sınavları başarıyla tamamlamış olması.
Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 3. Madde 
Kurul Karar Organı’nın 05/07/2018 tarih ve 28/798 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: SORUMLU DEĞERLEME UZMANLARI, GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN KONTROL ESASLARI 19.08.2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kurul Haftalık Bülteni’nde yayımlanan, Kurul’un 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı kararı çerçevesinde, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları”, “Konut Değerleme Uzmanları” ve “Sorumlu Değerleme Uzmanları” için aranan tecrübe koşullarının kontrolü, 10.12.2018 tarihinden itibaren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) tarafından yapılacak ve aranan tecrübe koşullarını sağlayan kişilere tecrübe koşullarının sağlandığına dair Birlik tarafından belge verilecektir. Kurul’ca yetkilendirilmiş bulunan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından, Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin (Tebliğ) 8’inci maddesi uyarınca Kurul’a yapılacak pay devri başvuruları ile Tebliğ’in 22’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca değerleme kadrosuna yapılacak “Sorumlu Değerleme Uzmanı”, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanı” ve “Konut Değerleme Uzmanı” atamalarına ilişkin bildirimlerde, 10.12.2018 tarihini takiben lisans sahibi ilgili kişilere ilişkin Birlik’ten alınmış tecrübe belgelerinin de eklenmesi zorunludur. Gayrimenkul Değerleme Lisansı ile Konut Değerleme Lisansı’nı 17.07.2014 tarihinden önce almış olan kişilerin “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı” veya “Konut Değerleme Uzmanlığı” kadrosuna atanmalarında bu zorunluluk aranmayacaktır.

GAYRİMENKUL_DEGERLEME_UZMANLIGINDA_3_YILLIK_TECRUBE_ KOŞULU

Visits: 842