MİLLİ EMLAK

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞLERİ VE YÖNETMELİKLERİ

YÖNETMELİKLER

GENEL TEBLİĞLER

GENELGELER

GENEL YAZILAR

TÜRKİYE GENELİNDEKİ HAZİNE TAŞINMAZLARININ İL GENELİNDEKİ SATIŞ İLANLARI

 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI https://www.milliemlak.gov.tr/Sale/PreparedForSale MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV TARİHLERİ

http://kurumsal.milliemlak.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?Kategori=Duyurular

MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI KONU BAŞLIKLARI

mile-konu-basliklari-ek-5-20191223101209 (1)

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı Konularına göre, Konu Anlatımlı ve Soru Bankası olarak hazırladığım ve Ocak 2021 tarihine göre güncellediğim kitaplarımda aşağıda belirtilen konular ve sorular mevcuttur.

MADDE 9 – (1) Yazılı sınavı konuları

 Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

 Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslarına göre

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı Konu Başlıkları

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlığa ilişkin hükümlerin tamamı. (Tamamı mevcut)

b) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu. (Tamamı mevcut)

c) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi  ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. (Tamamı mevcut)

ç) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi  ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun. (Tamamı mevcut)

d) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişi ve eşya hukuku hükümleri. (Tamamı Mevcut)

e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu. (Milli Emlak Genel Müdürlüğünü İlgilendiren Maddelerinin Tamamı Mevcut)

f) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu. (Tamamı mevcut)

g) 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu. (Tamamı Mevcut Tapu Sicil Tüzüğü ile)

ğ) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu. (Tamamı Mevcut)

h) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu. (Tamamı ve Yönetmelikleri ile Birlikte Mevcut)

i) İdare hukukunun temel esasları. (Tamamı mevcut)

j) 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. (Tamamı ve Tebliğleri ile mevcut)

k) Sınav ilanında yer verilmek şartıyla birinci fıkrada belirtilen konulara ilişkin alt mevzuat (Genel Tebliğ ve Tebliğler) düzenlemelerine yer verilecektir. (Tamamı mevcut)

Bu nedenle, hazırladığım ve Ocak 2021 tarihine göre de güncellediğim,

1)  KONU ANLATIMLI VE DEVAMINDA DENEME TESTLERİ MVCUT OLAN (16 x 24 ebat ve 814 sayfa ve 720 soru)

2) TAMAMI DENEME TESTLERİ VE İŞLEMLİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BULUNAN SORU BANKASI (13,5 x19,5 ebat 602 sayfa ve 1802 Soru ve İşlemli soruların çözümleri)